Technologie
pro aplikaci lepidel a tmelů

Jsme přímým výrobcem aplikační technologie, včetně jednotlivých aplikačních celků, jako jsou pístové čerpadla, zubové čerpadla, pístové dávkovače, aplikační pistole a mnoho dalších. Zároveň vyrábíme kompletní elektrické řízení včetně softwaru, vizualizace, programování robotů, kamerových a měřících systémů.

 

Aplikační technologie jsou určeny pro různé typy jedno-komponentních i dvou-komponentních lepidel, tmelů, past a maziv. Nejčastějšími aplikovanými materiály jsou například polyuretany, silikony, epoxidy, akryláty a mnoho dalších.

Vzhledem k tomu, že jsme přímým výrobcem aplikační technologie, jsou veškerá zařízení navržena podle individuálních požadavků a potřeb koncového zákazníka.

Přednosti

1K, 2K aplikace

Různé typy aplikačních pistolí a trysek pro daný vzhled nanášené „ housenky“

Přesné pístové dávkovače

Přesné dávkovací zubová čerpadla

Různé výtokové rychlosti materiálů

Vyhřívané nebo nevyhřívané provedení

Čištění trysky pomocí vzduchu nebo drátu

Kontrola naaplikované housenky za pomocí 3D skeneru nebo kamerového systému

Řídicí software, vizualizace procesu, sběr dat